Velkommen til Kikut Fjellgrends velforening!

Kikut Fjellgrend Velforening er velforeningen for Lomtjødnvegen, Lomtjødnlie og Kikutkollen på Kikut, Geilo.

Velforeningen – Kikut Fjellgrend Velforening er etablert av hytteeiere for hytteeiere.

Selv om alle med hytte i Kikut Fjellgrend eier egne tomter, har vi en rekke felles interesser som best kan ivaretas sammen. Velforeningens hensikt er å ta hånd om disse interessene for fellesskapet på en best mulig måte. Eksempler på dette er f.eks. saker som snøbrøyting om vinteren og veivedlikehold om sommeren.

Velforeningen ble etablert påsken 2008, og har per 01.01.16 110 innmeldte medlemmer (hyttetomter). Området velforeningen dekker er fortsatt under utbygging, og det er potensielt rundt 140 hyttetomter når alt er ferdig utbygd.

Det er en målsetting at alle hyttetomtene skal bli medlem i foreningen.  

Velforeningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med org.nr. 992 570 970.Området
Etablert hytteområde på Kikut.
:: Les mer

Om velforeningen
Kikut Fjellgrend Velforening er velforeningen for Lomtjødnvegen og Lomtjødnlie med Kikutkollen på Kikut på Geilo.
:: Les mer