Vedtekter

Velforeningens vedtekter ble vedtatt i stiftelsesmøtet påsken 2008.


Vedtekter (.pdf)