Om velforeningen

Kikut Fjellgrend Velforening er velforeningen for Lomtjødnvegen og Lomtjødnlie med Kikutkollen på Kikut på Geilo.

Velforeningen ble etablert påsken 2008, og har per 01.01.16 140 innmeldte medlemmer (hyttetomter). Området velforeningen dekker er fortsatt under utbygging, og det er potensielt rundt 140 hyttetomter når alt er ferdig utbygd.

Det er en målsetting at alle hyttetomtene skal bli medlem i foreningen.   Velforeningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med org.nr. 992 570 970.

 Vedtekter
Velforeningens vedtekter ble vedtatt i stiftelsesmøtet påsken 2008.
:: Les mer

Referat fra årsmøte 2014

:: Les mer

Referat fra årsmøtet 2009

:: Les mer

Referat fra stifteslesmøte 2008

:: Les mer

Referat fra årsmøtet 2010

:: Les mer

Årsberetning 2009

:: Les mer