Aktuelt

De fleste hytteeiere har tatt oppfordringen og gjennom 2008 meldt seg inn i velforeningen. Men det er fortsatt noen som ikke har gjort det ennå.

Vi tør minne om at i alle kjøpekontrakter er det en forpliktelse til å delta i velforeningen. Vedtaket i stiftelsesmøtet i 2008 er at alle bruksenheter/hytter skal betale en innmeldingsavgift på kr. 2.000,-. Det er for at velforeningen skal få inn litt midler til forefallende kostnader, f.eks. leie av lokaler til årsmøtet, etablering av websider etc., samt få bekreftet hvem som faktisk er medlem. Ut over dette er det foreløpig ingen løpende kontingent. Som kjent vil kostnader til brøyting og eventuelt vedlikehold av vei bli fakturert separat.

Alle som ikke har innbetalt startkontingent bes om å betale kr. 2.000,- til kontonr. 1503.05.46269 så snart som mulig. Betalingen bes merket med hytteadresse. Hvis du er i tvil, vennligst ta kontakt pr e-post - trond.gronhaug@bestseller.com.Protokoll årsmøte 2019
Last ned protokoll fra årsmøte 18.04.19
:: Last ned PDF

Protokoll fra årsmøte 29.03.18

:: Les mer

Protokoll fra årsmøte avholdt i 2017
Her finner du referat fra årsmøtet 13.04.17
:: Les mer

Protokoll årsmøte avholdt i 2016
Årsmøtet for 2015 ble avholdt 24.03.16.
:: Les mer

Geilo Velforbund - Info høst 2015
Oppsummering av av styrets arbeid gjennom våren og sommeren 2015 i Geilo Velforbund
:: Les mer

Referat årsmøtet 2015
Referat fra årsmøtet er nå tilgjengelig
:: Les mer

Bjørkeved
Nå nærmer fyringssesongen seg, og du kan få sekker på 40 eller 60 liter tørr bjørkeved kjørt til hytten. I tillegg kan du få ved på 50 cm om ønskelig.
:: Les mer

Liste over de som har betalt for postkasse
For å få bekreftet hvem som har betalt for postkasse, er det nå utarbeidet en liste over dem som har betalt. OPPDATERT pr. 10.08.2012
:: Les mer

Referat fra årsmøtet 2012
Referat fra årsmøtet er nå tilgjengelig. OPPDATERT: Dokument med forslag til nye skiløyper er nå tilgjengelig.
:: Les mer

Informasjonsskriv fra Hallingdal Breiband
Se vedlagt pdf-dokument.
:: Les mer

Innkalling til generalforsamling 2012
Det innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 06.04.2012 kl.17.15 i kafeen ved Kikutheisen
:: Les mer

Innkalling til generalforsamling 2011
Det innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 22.04.2011 kl.18.00 i kafeen ved Kikutheisen
:: Les mer

Stikking av gårdsplass
For at brøytingen skal bli så god som mulig inne på hver enkelt gårdsplass, er det viktig at det settes opp brøytestikker før snøen kommer. Hensikten med brøytestikkene er å vise hvor på gårdsplassen det kan brøytes, uten at det er fare for å ødelegge for maskiner og utstyr på steiner, samt at det ikke brøytes på gressplener eller annet.
:: Les mer

Postkasser
Som vedtatt på årsmøtet er det satt i gang arbeid med postkasser. Styret i velforeningen ønsker å tilpasse størrelsen på et nytt stativ til det faktiske behovet. Det er vår antakelse at det er mange hytter som ikke ønsker eller trenger postkasse til hytta.
:: Les mer

Veivedlikehold
Velforenings styre har dialog med grunneierne rundt kvaliteten på veiene i området og ansvar for vedlikehold.
:: Les mer

Vinterparkering
Styret i velforeningen har tatt initiativ overfor grunneieren til å få fjernet brakkene og anleggsutstyret som er lagret på plassen ved avkjøringen fra riksvegen.
:: Les mer

Brøyting kommende vinter
Det nærmer seg ny sesong for brøyting. Avtalen med Sjåstad gjelder også for denne vinteren. Styret i velforeningen har hatt møte med Sjåstad og gått gjennom erfaringer fra sist vinter og forventninger til kommende sesong.
:: Les mer

Fylkesdelplan for Hardangervidda
Fremtidig bruk av Hardangervidda og områdene rundt planlegges nå.
:: Les mer

Revisjon av kommunedelplan
Hol kommune har lagt ut forslag til revidert kommunedelplan for Geilo til gjennomsyn.
:: Les mer

Aktuelle saker
Styret i velforeningen jobber for tiden med disse sakene:
:: Les mer

Brøyting 2008/2009
Det er for sesongen 2008/09 og 2009/10 inngått avtale om brøyting med Sjåstad Maskin på Geilo.
:: Les mer